?>

Nowości:

Psycholog Lublin

Jak radzić sobie z agresją? Psycholog pomoże
Agresja na ogół kojarzy nam się z czymś niezmiernie niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to zazwyczaj osoby z obszerną ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami i przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym oraz napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, iż to faceci bywają znacznie bardziej agresywni aniżeli kobiety, choć przyznać wypada, że niedużo jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie przynależą do rzadkości. W Polsce jest bardzo dużo przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierząt. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów aktywujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuci Lublin. Nie traktuje to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najpoprawniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, jaka jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to porządny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są w większości wypadków wybitnie ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych oraz kierują się wyłącznie tym, co uznają za solidne dla siebie. Omawiane zaburzenia przystają do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, że względu na ich złożoność oraz problemy z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.