?>

Nowości:

Psycholog dziecięcy Żyrardów

Fundamentalne etapy rozwoju dziecka – poznaj odpowiedniej swoje dziecko
Jak wiadomo dzieciństwo to czas, w którym człowiek rozwija się, dorasta oraz bez pośpiechu przystosowuje do dorosłego i samodzielnego życia. W wypadku człowieka okres ten, w porównaniu z innymi odmianami, trwa niezmiernie długo. W okresie tym można także wyróżnić kilka etapów rozwoju. Pierwszym jest niemowlęctwo, czyli okres, kiedy dziecko nie mówi oraz dopiero uczy się osobiście poruszać. Będzie to okres, w którym maluch jest właściwie w każdym calu zależny od swoich opiekunów. Wymaga także najwięcej troski oraz równocześnie opieki. Kolejny okres to wczesne dzieciństwo. Malec jest już samodzielny, umie chodzić oraz wypowiadać łatwe komunikaty. Staje się też bardziej atrakcyjny świata i coraz częściej oddala się od swoich rodziców, bezsprzecznie na bezpieczną odległość. W tym czasie trzeba dziecku dać godziwą ilość swobody, jednak w dalszym ciągu zwracać rozległą uwagę na to, co robi bądź też mówi oraz jak mówi. W razie problemów należałoby skorzystać z Logopeda Grodzisk Mazowiecki.. Następny etap to wiek, w którym malec podejmuje naukę. Tu uczy się on samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych. Dostaje również szansę poznania innych punktów widzenia, poglądów, niż te, jakie wyniósł z domu.