?>

Nowości:

Fundacja rozwoju dzieci

Problemy dzieci bez rodziców – wsparcie dla rodzin zastępczych
Jednym z najważniejszych zadań, które stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi i ich przywódcami, jest zapewnienie cichego, bezpiecznego dzieciństwa najmłodszym mieszkańcom. Kojarzy się to z prawem do oświaty, osobistego rozwoju i poszanowania godności jakiegokolwiek malucha. Oczywistym środowiskiem, w jakim prawa te są spełniane jest rodzina. W czasie jednak, kiedy rodzina, z punktu widzenia potomka, przestaje istnieć lub działać, państwo, poprzez własne instytucje ma obowiązek przejąć opiekę nad potomkiem do czasu jego pełnoletniości. Reguła taka była dokonywana także w czasach, kiedy tak właściwie nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodzicieli znajdowały schronienie w sierocińcach oraz przeróżnego rodzaju ochronkach. Były one przeprowadzane przez towarzystwa dobroczynne bądź też stowarzyszenia – przetestuj Pomoc dla rodzin zastępczych. Jakość tej opieki bywała niekiedy niezmiernie kłopotliwa, zawsze jednak zakładano w nich możliwość przekazania podopiecznego na wychowanie rodzinie, która go wybrała, chociaż nie zawsze było to tożsame z adopcją.